STAG

 
 

Wie is stag?

STAG staat voor Stichting Artikelbeheer Gebra. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het bestuur van brancheorganisatie Vakcentrum. De stichting is statutair gevestigd in Woerden. De stichting is eigenaar van het platform artikelbeheer en van de artikelbestanden die aan het platform artikelbeheer worden aangeboden, dan wel door het platform artikelbeheer zijn gecreëerd.